“Lựa chọn TMV Hồng Anh là quyết định đúng đắn của Nhi. Xin cảm ơn Bs Hồng Anh rất nhiều. Bs không những tài năng mà còn người rất có tâm.
P/S: Nhi Dolly đã nâng Ngực nano tại TMV Hồng Anh”