“Vi Nhạn Ngọc đã nâng mũi Cấu trúc , nâng Ngực, nâng Mông XYZ tại TMV Hồng Anh và Ngọc rất hài lòng nên Ngọc đã quyết định chọn TMV Hồng Anh sẽ là nơi Ngọc trao trọn niềm tin để chăm sóc nhan sắc của mình”