“Cảm ơn Ths.Bs Hồng Anh đã giúp em vừa trẻ, vừa khỏe & vừa đẹp.
P/S: Y Nha Ngô đã tạo hình khuôn mặt ( Nâng mũi Sline/ cấu trúc; gọt hàm; tạo hình môi) & nâng Mông XYZ tại TMV Hồng Anh”